เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00143774
บาร์โค้ด30020078309970
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 151 (25 ส.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0