เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00144611
บาร์โค้ด30020078310093
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1-4 (พ.ย.-ก.พ.) 2549-2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0