เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00144776
บาร์โค้ด30020078311240
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 5-8 (มี.ค.-มิ.ย.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0