เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00144764
บาร์โค้ด30020078311265
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 9-11 (ก.ค.-ก.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0