เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00145004
บาร์โค้ด30020078312560
เล่มปีที่ 15-18 ฉบับที่ 1,8,10 (พ.ย.,มิ.ย.,ส.ค.) 2536,2537,2539
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0