เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00151459
บาร์โค้ด30020078312586
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1,2 (พ.ย.,ธ.ค.) 2534,2535
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า8 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0