เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143969
บาร์โค้ด30020078312925
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 1002-1010 (29-24 ต.ค.-ธ.ค.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0