เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143416
บาร์โค้ด30020078312933
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1330-1337 (10-31 ก.พ.-มี.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0