เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143502
บาร์โค้ด30020078312941
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 885-896 (01-17 ส.ค.-ต.ค.) 2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0