เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143982
บาร์โค้ด30020078312974
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 862-875 (21-23 ก.พ.-พ.ค.) 2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0