เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143771
บาร์โค้ด30020078313147
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 967-975 (26-23 ก.พ.-เม.ย.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0