เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143722
บาร์โค้ด30020078313162
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 959-966 (01-19 ม.ค.-ก.พ.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0