เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143488
บาร์โค้ด30020078313444
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 949-958 (23-25 ต.ค.-ธ.ค.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0