เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143787
บาร์โค้ด30020078313469
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 994-1001 (03-22 ก.ย.-ต.ค.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0