เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143751
บาร์โค้ด30020078313659
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 1028-1036 (28-23 เม.ย.-มิ.ย.) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0