เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143690
บาร์โค้ด30020078313840
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1055 (- พ.ย.) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0