เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143569
บาร์โค้ด30020078313972
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1088-1096 (22-17 มิ.ย.-ส.ค.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0