เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143553
บาร์โค้ด30020078313998
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1071-1078 (23-13 ก.พ.-เม.ย.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0