เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00144569
บาร์โค้ด30020078314210
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1-2,4-5 (พ.ย.-ธ.ค.,ก.พ.-มี.ค.) 2550,2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0