เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143453
บาร์โค้ด30020078316306
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1132-1140 (26-21 เม.ย.-มิ.ย.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0