เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143432
บาร์โค้ด30020078316322
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1115-1122 (28-15 ธ.ค.-ก.พ.) 2544-2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0