เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143477
บาร์โค้ด30020078316348
เล่มปีที่ 22-23 ฉบับที่ 1158-1166 (25-20 ต.ค.-ธ.ค.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0