เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143922
บาร์โค้ด30020078316801
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 1176-1183 (28-18 ก.พ.-เม.ย.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0