เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143947
บาร์โค้ด30020078316876
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 1193-1201 (27-22 มิ.ย.-ส.ค.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0