เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143931
บาร์โค้ด30020078316926
เล่มปีที่ 23-24 ฉบับที่ 1219-1220,1221-1225 (26-02,09-06 ธ.ค.-ม.ค.,ม.ค.-ก.พ.) 2546-2547,2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0