เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143905
บาร์โค้ด30020078316983
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1306-1310 (26-23 ส.ค.-ก.ย.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0