เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143174
บาร์โค้ด30020078317072
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1338-1345 (07-26 เม.ย.-พ.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0