เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143177
บาร์โค้ด30020078317130
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1313 (14 ต.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0