เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143185
บาร์โค้ด30020078317163
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1301-1305 (22-19 ก.ค.-ส.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0