เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143223
บาร์โค้ด30020078317254
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1354-1361 (28-15 ก.ค.-ก.ย.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0