เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143208
บาร์โค้ด30020078317262
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1370-1375 (17-22 พ.ย.-ธ.ค.) 2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0