เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143238
บาร์โค้ด30020078317379
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1316-1320 (04-02 พ.ย.-ธ.ค.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0