เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143995
บาร์โค้ด30020078317460
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1281-1285 (04-01 มี.ค.-เม.ย.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0