เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143837
บาร์โค้ด30020078317635
เล่มปีที่ 24-25 ฉบับที่ 1261-1262,1263-1265 (15-22,29-12 ต.ค.,ต.ค.-พ.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0