เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143989
บาร์โค้ด30020078317650
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1266-1270 (19-17 พ.ย.-ธ.ค.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0