เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00144001
บาร์โค้ด30020078317668
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1276-1280 (28-25 ม.ค.-ก.พ.) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0