เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143601
บาร์โค้ด30020078317734
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1241-1245 (28-25 พ.ค.-มิ.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0