เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143874
บาร์โค้ด30020078317783
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 1167-1175 (27-21 ธ.ค.-ก.พ.) 2545-2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0