เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143860
บาร์โค้ด30020078317924
เล่มปีที่ 23 ฉบับที่ 1184-1192 (25-20 เม.ย.-มิ.ย.) 2546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0