เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143591
บาร์โค้ด30020078317940
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1226-1230 (13-12 ก.พ.-มี.ค.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0