เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143580
บาร์โค้ด30020078317965
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1236-1240 (23-21 เม.ย.-พ.ค.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0