เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143631
บาร์โค้ด30020078317981
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1231-1235 (19-16 มี.ค.-เม.ย.) 2547
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0