เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143820
บาร์โค้ด30020078318195
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1376-1384 (29-23 ธ.ค.-ก.พ.) 2549-2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0