เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143619
บาร์โค้ด30020078318344
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1394-1401 (04-22 พ.ค.-มิ.ย.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0