เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143305
บาร์โค้ด30020078318732
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 976-984 (30-25 เม.ย.-มิ.ย.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0