เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143281
บาร์โค้ด30020078318898
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 931-940 (23-25 มิ.ย.-ส.ค.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0