เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143268
บาร์โค้ด30020078318914
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 941-948 (- ก.ย.-ต.ค.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0