เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143199
บาร์โค้ด30020078319169
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1445-1453 (25-20 เม.ย.-มิ.ย.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0