เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143318
บาร์โค้ด30020078319177
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 985-993 (02-27 ก.ค.-ส.ค.) 2542
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0