เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143655
บาร์โค้ด30020078319193
เล่มปีที่ 18-19 ฉบับที่ 920-921,922-930 (03-10,17-12 เม.ย.,เม.ย.-มิ.ย.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0